Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op www.dimmy.nl beschikbaar gesteld door Dimmy Olijerhoek. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op onze website aan je aanbiedt. 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dimmy Olijerhoek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dimmy Olijerhoek. 

Geen garantie op juistheid 

Dimmy Olijerhoek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dimmy Olijerhoek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Dimmy Olijerhoek op deze pagina. 

 

Dimmy Olijerhoek Fotografie

Noordkade 7
2371 EA Roelofarendsveen
Telefoon 06 46 34 75 55
Mail info@dimmy.nl

Disclaimer

© Dimmy Olijerhoek Fotografie 2021